Mr. Cuddles

Mr. Cuddles

De productie van deze film is zoals altijd gestart met de creatie van een script en storyboard. In het storyboard is het gehele verloop van de film ruw ingetekend, als ware het een comic book. In de eerste versie van het storyboard is heel duidelijk te zien of de verschillende scenes goed lopen, of het verhaal helder en consistent is, of er geen continuïteitsfouten in zitten en of er in dit stadium al aanpassingen zijn vereist. Ook camerastandpunten en -bewegingen worden in deze fase bepaald.

Na voltooiing van het storyboard wordt het character design opgestart. In dit project is er sprake van twee characters, te weten Coco en haar cavia Mr. Cuddles. Er is veel tijd gestoken in de ontwikkeling van de characters. De eerste kijkers indruk van Coco moest die van een lief en onschuldig meisje van vijf à zes jaar oud zijn. Belangrijk, want met dat gegeven wordt in het verdere verloop van de film gespeeld, waardoor je als kijker langzaamaan op het verkeerde been blijkt te worden gezet.

De volledige productie is gemaakt in Autodesk Maya 3D. Er is veel tijd gestoken in de juiste modelling, rigging, texturing en shading, waarna de feitelijke animatie is opgestart. Het animatie proces is in dit geval relatief complex en tijdrovend, vooral omdat er weinig close-ups in de film zitten en vrijwel alle scenes een medium of full body shot zijn.
Na animatie van de scenes is alles belicht en gerenderd, waarna er in Adobe After Effects onder andere nog kleur is geoptimaliseerd. De losse scenes zijn uiteindelijk samengevoegd in Adobe Premiere, waarna muziek en geluidseffecten zijn toegevoegd met het uiteindelijke bovenstaand resultaat.

De Mr. Cuddles animatiefilm is gecreëerd door Dewi de Bue en Marlijn van Nuenen.

Terug